EMLID пријемници Reach RS+и RS2 користе све сателитске сигнале максимално...

Пријемник процесира сигнале свих глобалних сателитских система: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou-2. У таквој констелацији може да се очекује пријем и обрада сигнала са више од 20 сателита истовремено. Овакав приступ даје велику поузданост и сигурност измерених података. Сервис АГРОС је у Србији недавно заменио пријемнике на базним станицама и сада процесира сигнале сва четири глобална сателитска система. Зато је бенефит корисника EMLID пријемника унапред обезбеђен.

Бенефит за корисника како током премера у реалном времену (RTK-Real Time Kinematic), тако и у режиму накнадне обраде: статичке и кинематичке (Static и PPK-Post-Processing Kinematic).

ЗАКАЖИ ТЕСТИРАЊЕ ОПРЕМЕ И НАРУЧИ СВОЈ ПАКЕТ...

Телефон: 061 2176238