БАЗА-РОВЕР премер је могући избор сваког EMLID пријемника...

EMLID пријемници могу да се конфигуришу као ровери у сервисима као што је АГРОС, када се у пријемнику процесирају RTCM корекције добијене кроз NTRIP протокол. Са друге стране, EMLID пријемници могу да раде и као самодовољан, самосталан систем, у конфигурацији БАЗА-РОВЕР премера. Ако корисник поседује два или више Reach RS+ пријемника, на једноме од њих може да се активира интегрисани радио модем LoRa 868/915 MHz који емитује корекције за RTK у својој околини. Сви остали Reach RS+ пријемници, удаљени до 8km од базе, тада постају ровери. Због мале удаљености базе од ровера, често се оваквим начином рада повећава продуктивност и поузданост резултата, што чини премер јефтинијим. Радио модем који је уграђен у пријемник је урачунат у цену и испоручује се у пакету опреме сваког купљеног Reach RS+ пријемника.

Пријемник процесира сигнале свих глобалних сателитских система: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou-2. У таквој констелацији може да се очекује пријем и обрада сигнала са више од 20 сателита истовремено. Овакав приступ даје велику поузданост и сигурност измерених података.

Контрола пријемника и рад на терену се обавља апликацијом ReachView app, за било који Android или iOS уређај. Апликација је бесплатна и слободно може да се преузме са Google Play или App Store сервиса.

И НА КРАЈУ... АЛИ НЕ И ПОСЛЕДЊЕ...

све ово може да се добије за мање од 2 x 1500 EUR

Преузми брошуру: Datasheet Reach RS plus ENG.pdf

ЗАКАЖИ ТЕСТИРАЊЕ ОПРЕМЕ И НАРУЧИ СВОЈ ПАКЕТ...

Телефон: 061 2176238